HE染色

时间:0浏览次数:

HE染色

HE染色法为石蜡切片技术里常用的染色法之一 。苏木精染液为碱性 ,主要使细胞核内的染色质与胞质内的核糖体着紫蓝色 ;伊红为酸性染料 ,主要使细胞质和细胞外基质中的成分着红色 。
实验流程

HE染色(图1)


结果展示    HE染色(图2)              HE染色(图3)

                                                                                      卵巢                                                                                                                   肺


实验完成周期及交付标准

1. 实验周期:2-3周

2. 交付标准:蜡块、切片、染色图片、实验报告(试剂、仪器、材料等)需确认的信息

1. 样本种属

2. 样本类型

4. 拍照要求


HE染色(图4)

下一篇:其他染色